1. Trimitere cerere scrisă de aderare adresată Consiliului Director APDT Prahova pe office@asociatiaturismprahova.ro si fizic la sediul asociației, Ploiești, Str. Cuza Vodă, nr. 8, cam 38, jud. Prahova
  2. Consiliul Director decide aprobarea sau respingerea cererii .
  3. După confirmarea aderării secretariatul APDT Prahova emite factură proformă pentru plata taxei de înscriere și cotizației pe semestrul respective.
  4. După primirea dovezii plății facturii în prima Adunare Generală APDT Prahova decizia Consiliului Director va fi supusă confirmării.

Ca membru, vă angajati să respectați Actul constitutiv și  Statutul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, să achitați cotizația anuală (7.500 lei/an sau conform celor prezentate mai sus), taxa de înscriere (750 lei) și aveți dreptul să participați la ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale.

Pentru înscriere, trimiteți următoarele documente completate (vezi modele mai jos)  pe office@asociatiaturismprahova.ro și fizic la sediul asociației, Ploiești, Str. Cuza Vodă, nr. 8, cam 38, jud. Prahova:

  • cerere de aderare
  • dovada plății taxei de înscriere și a cotizației
  • copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului/ HCL de aprobare a aderarii la APDT Prahova