Conform Statutul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova membrii asociației pot fi: membri titular sau membri asociați (simpli).

Membri titulari sunt acei membri, persoane fizice și  juridice , care aderă la statutul asociației , care plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală, au drept de vot și au dreptul să fie aleși în organele de conducere în mod nemijlocit.

Membri asociati (simpli) sunt acei membri, persoane fizice si  juridice, care aderă la statutul asociației, care plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală redusă de 1500 lei/an (cf. HAG din 5.07.2018), au drept de vot, dar nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere în mod nemijlocit. Mai mulţi membri simpli a căror coţizaţie anuală însumată este mai mare sau egală cu 7.500 lei, pot delega un reprezentant care să fie propus pentru a participa în organele de conducere ale asociației.

Cotizațiile membrilor APDT Prahova conform HAG din 5 iulie 2018 si 25 mai 2021 sunt:

  • Consiliul Judeţean Prahova    – 45.000 lei/an
  • Municipii peste  50.000 locuitori   – 45.000 lei/an
  • Municipii pana la 50.000 locuitori  – 16.000 lei/an
  • Oraşele   – 12.000 lei/an
  • Alţi membri titulari: comune, asociaţii profesionale, unităţi economice, institutii de invatamant ş.a    –  7.500 lei/an
  • Membri simpli (comune, asociaţii profesionale, unităţi economice, institutii de invatamant ş.a)      – 1.500 lei/ an
  • ,iar taxa de înscriere este de – 750 lei